Nov
27
Fri
On Snow Track Attack/Biathlon Ski Development Camp (Fort Smith) @ Fort Smith Ski Club
Nov 27 – Nov 29 all-day
Dec
12
Sat
Jackrabbits – Christmas Ski with Santa & Candy Cane Lane (Fort Smith) @ Fort Smith Ski Club
Dec 12 all-day
Dec
13
Sun
Free Ski (Yellowknife) @ Yellowknife Ski Club
Dec 13 all-day
Dec
20
Sun
Ski with Santa (Hay River) @ Hay River Ski Club
Dec 20 all-day
Dec
27
Sun
Holiday Ski (Fort Smith) @ Fort Smith Ski Club
Dec 27 all-day
Jan
16
Sat
Adult Learn to Ski Clinic – Classic (Fort Smith) @ Fort Smith Ski Club
Jan 16 all-day
Jan
17
Sun
Free Ski (Hay River) @ Hay River Ski Club
Jan 17 all-day
Free Ski (Yellowknife) @ Yellowknife Ski Club
Jan 17 all-day
Mountain Trail Mini-Loppet (Fort Smith) @ Fort Smith Ski Club
Jan 17 all-day
World Snow Day
Jan 17 all-day